Een shopfloor-systeem steeds afgestemd op de noden van de Belgian Pork Group

Om te kunnen voldoen aan de modernisering en de noden van elke vestiging, was de Belgian Pork Group op zoek naar een Manufacturing Execution System, of simpelweg een MES. Dit MES-systeem zou op termijn in verschillende productiesites geïmplementeerd worden. De vereisten voor dit pakket zijn betrouwbaarheid, een gebruiksvriendelijke lay-out voor de operator, het gebruik van state of the-art programmeertalen en technisch vlekkeloze communicatie met het ERP via API’s. Na de implementatie van dit shopfloor-systeem zochten ze een partij die hen kon ondersteunen in het onderhoud ervan. Met onder andere change requests zorgen ze zo dat de tool steeds gealigneerd is met de huidige noden.

De uitdaging

De Belgian Pork Group beschikt over een aantal vestigingen waar verschillende types voorverpakkingslijnen aanwezig zijn. Deze verschillende sites hebben elk hun eigen manier om deze lijnen aan te sturen. Dit gaat van semi geautomatiseerde planning en manuele bediening van de verpakkingslijnen, tot rechtstreekse sturing vanuit het ERP-pakket Microsoft Dynamics Navision om de nodige data op te halen en de lijnen te starten. De nood aan een uniform systeem over alle sites heen, gevoed met data vanuit het centraal ERP, drong zich op.

Bovendien was de Belgian Pork Group volop bezig met de constructie van een aantal nieuwe lijnen waar de verpakking zal gebeuren door robots. Ook deze lijnen zouden aangestuurd moeten worden via het nieuw MES-systeem. Om deze uitdaging te overkomen deden ze beroep op Noest en ons zusterbedrijf Sweet Mustard. Wij namen vooral de visualisatie naar de operator toe – het zogenaamde shopfloor-systeem – voor onze rekening.

Onze aanpak

Discovery

Om een duidelijk overzicht te krijgen van alle devices – zoals printers, scanners, weegschalen, etc. – en hoe deze met elkaar zouden moeten communiceren, werd een interactieve workshop georganiseerd. Op basis hiervan, kon het systeemlandschap in kaart worden gebracht. Het voordeel was dat we ons in een korte tijd konden inwerken in de complexe materie en ons zo een beter beeld vormen van het totaalplaatje.

Met behulp van persona’s werd ook de basis gelegd voor de User Interface. Door ons te verplaatsen in de rol van operator, werd duidelijk wat voor de eindgebruiker belangrijk is en hoe de interface er zou moeten uitzien. Dat is belangrijk om een effectief en efficiënt shopfloor-systeem uit te bouwen.

Build

In samenwerking met de klant werd gekozen om Westcom 2.0 in het leven geroepen. Dit systeem is gedeeltelijk gebaseerd op de eerste versie van Westcom, een softwarepakket dat ontwikkeld werd door Belgian Pork Group en dat reeds gebruikt wordt op enkele sites. Voor de ontwikkeling ervan werd een co-creatie team bestaande uit Noest'ers en Sweet Mustard collega’s samengesteld. Twee front-end developers, twee back-end developers en één scrum master werkten nauw samen met de product owner en functioneel analist van Belgian Pork Group.

Volgens een agile mindset en de scrumban-methodologie werd gedurende een periode van 4 maanden gewerkt aan de applicatie. Korte feedback cyclussen met regelmatige reviews zorgden ervoor dat mogelijke pijnpunten snel werden opgepikt en aangepakt.

Gezien men tijdens de initiële ontwikkeling van Westcom 2.0 nog volop bezig was met de constructie van de nieuwe, robotgestuurde lijnen, was het niet mogelijk om al meteen uitgebreid te gaan testen. Daarom werd er, in overleg met de klant, voor geopteerd na de ontwikkeling te testen in korte “sprints” van een week. Er werden hierbij in nauwe samenspraak met de leverancier van de robots, specifieke onderdelen van de software afgetoetst.

Het resultaat

Westcom 2.0 is een webapplicatie geworden, gestuurd door een Angular-front-end en steunend op een .NET Core-back-end. Het grote voordeel hiervan is dat er per site een centrale server is met de Westcom 2.0-software, in plaats van een programma te moeten installeren op elke PC die op een lijn gebruikt wordt. Dit vereenvoudigt de uitrolstrategie van nieuwe softwareversies aanzienlijk.

Een andere belangrijke feature is de gebruiksvriendelijkheid voor de operatoren van de lijnen, de eindgebruikers. Dit mocht uiteraard niet uit het oog worden verloren. Een essentieel onderdeel van de applicatie is namelijk het weergeven van gedetailleerde logging van de communicatie tussen de verschillende toestellen zoals scanners, weegschalen, en printers, die op een lijn gebruikt worden. Hiervoor konden we onze expertise in dit soort shopfloor-systemen ten volle inzetten.

Via een apart “logging” onderdeel op het scherm, dat live updates van de devices weergeeft, kunnen de gebruikers eenvoudig volgen wat er op de lijn gebeurt. Op die manier kan er sneller ingegrepen worden in geval van problemen en kan ook de support efficiënter gebeuren.

Care

Om te zorgen dat Westcom 2.0 ook in de toekomst een nuttige tool blijft, gealigneerd met de manier van werken en doelen, is het nodig om de applicatie te onderhouden en updaten. Dit nam Belgian Pork Group initieel eerst op zichzelf, maar al gauw merkten ze dat er intern niet voldoende expertise was.

Ze haalden Noest er terug bij om ook de nazorg op te nemen volgens een duidelijke SLA. Hun unieke ‘at your service’-portaal met een vast team fungeert als duidelijk aanspreekpunt voor de groep. Hebben ze een vraag of change request, dan kunnen ze dit doorsturen. Daarna wordt het behandeld door de meest geschikte persoon. Zo moet BPG niet telkens contact opnemen met het project-team dat meestal reeds met een andere opdracht bezig is, met de nodige vertragingen tot gevolg. Bovendien zorgde kennisoverdracht tussen beide teams binnen Noest ervoor dat elke vraag met de nodige kennis over Westcom 2.0 kan behandeld worden.

“We hadden gekozen voor een .NET-omgeving, en vonden in Sweet Mustard en Noest een West-Vlaamse partij, die ons kon bijstaan in dit avontuur. Met een enthousiast, jong, georganiseerd en lokaal team, werd dit project via een agile aanpak gerealiseerd.”

Gregory Pyck (Operational IT manager)

Fill 1 Created with Sketch.

Uit het perspectief van de klant

We zochten een partij die dit project wilde aanpakken met een scrum-methodologie, gezien de grote complexiteit en een planning die enorm onderhevig is aan wijzingen, daar dit project kadert in een groter geheel.

Er is sprake van een grote nieuwbouw, een nieuw in te richten geautomatiseerde productie, een bestaande productie die operationeel moet blijven en vele verschillende stakeholders van productiemedewerkers en planners tot implementator automatisatie en project managers, die hun cruciale insteek dienden te geven en opgeleid dienden te worden.

We hadden gekozen voor een .NET-omgeving, en vonden in Sweet Mustard en Noest een West-Vlaamse partij, die ons kon bijstaan in dit avontuur. Met een enthousiast, jong, georganiseerd en lokaal team, werd dit project via een agile aanpak gerealiseerd. Her en der dienden we uitgetekende interfaces bij te schaven, wat gezien de omvang van dit project best meeviel.

Group Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.