Privacy policy

Noest, gevestigd aan Nijverheidskaai 3, 8500 Kortrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.noest.be

Nijverheidskaai 3 bus 0011
8500 Kortrijk
+32 2 717 10 78
privacy@noest.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Noest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Noest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Delen van persoonsgegevens met derden

Noest verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Noest gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Noest gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten.

Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gid,

Functie: Marketing cookie met info over browser en unique user ID voor advertering.

Bewaartermijn: 1 dag

Naam: _ga, _gid, _gat_gtag, _gac_gtm.js, _gac_UA-178156358-1

Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten, functionele cookies

Bewaartermijn: 2 jaar, 1 dag of 1 minuut

Naam: _gat_gtag, _gac_gtm.js, _gac_UA-178156358-1

Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten en helpen bij de prestaties van de website

Bewaartermijn: 1 minuut

Cookie: Zoho Marketing Automation

Naam: zc_tp, zc_cu, zc_cu_exp, zc_consent, zc_show

Functie: Marketing cookies die informatie verzamelen over hoe jij omgaat met onze website en jouw voorkeuren.

Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Craft CMS

Naam: #_identity, #_username, Craft-#:siteID, CraftSessionID, critical-css, fonts-loaded

Functie: Deze functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van onze website.

Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: CRAFT_CSRF_TOKEN, preloader, cookie-consent

Functie: Deze functionele cookie is nodig voor het goed functioneren van onze website.

Bewaartermijn: sessie

Cookie: Hotjar

Naam: _hjid

Functie: Deze marketing cookie helpt ons te begrijpen hoe jij navigeert en interageert met onze website zodat we je ervaring kunnen optimaliseren.

Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjIncludedInPageviewSample

Functie: Deze marketing cookie helpt ons te begrijpen hoe jij navigeert en interageert met onze website zodat we je ervaring kunnen optimaliseren.

Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie: ActiveCampaign

Naam: Prism_#

Functie: Marketing/tracking cookie om je interactie met onze website op te volgen

Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Noest en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noest.it.

Solliciteren en recruitment

Indien u ons een spontane sollicitatie opstuurt, of indien u reageert op een vacature, dan kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u verder op de hoogte te houden aangaande de stand van zaken m.b.t. uw sollicitatie of we kunnen uw gegevens bewaren voor het aanleggen van een wervingsreserve, dit aangezien wij steeds op zoek zijn naar samenwerkingen met mensen die hun carrière willen boosten of op een andere manier een opportuniteit zien. Daarnaast kunnen we persoonlijke informatie gebruiken die beschikbaar is of verkregen zijn uit publiek beschikbare bronnen zoals LinkedIn, CV websites en social media websites, zodat wij contact met u kunnen opnemen als wij denken dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze vacatures, job-events, e.d. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen via een andere kandidaat of een werkgever die u als contactpersoon aanbeveelt.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens derhalve voor de volgende doeleinden:

• het rekruteren en selecteren

• latere rekrutering en selectie voor eventuele andere vacatures

We zullen hierbij uw contact- en identificatiegegevens verwerken, verder kunnen we de volgende gegevens verwerken zoals o.a. vermeld op uw CV en eventuele motivatiebrief:

• persoonlijke kenmerken

• sociale contacten

• psychische gegevens (cfr. een beschrijving van uw persoonlijkheid of karakter)

• samenstelling van het gezin

• vrijetijdsbesteding en interessen

• academisch curriculum

• beroepsbekwaamheid

• professionele ervaring

• lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties

• huidige betrekking

• loopbaan

• bedrijfskundegegevens (cfr. (gedeeltelijke) invaliditeit)

• huidig loon

• huidige extralegale voordelen

• rijksregisternummer

• eventuele andere informatie die je spontaan met ons deelt.

We verwerken deze gegevens dan ook op basis van het gerechtvaardigd belang gelet op de concrete interesse die u in onze onderneming hebt geuit, dan wel op basis van uw toestemming die we u specifiek zullen vragen.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij aan derde partijen of verbonden vennootschappen die onze sollicitatie- en personeelsadministratieprocessen (als verwerkers) ondersteunen. Sommige van onze databanken zijn daardoor toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht. Door het insturen van uw CV en/of andere persoonsgegevens gaat u tevens akkoord dat uw gegevens zullen worden bijgehouden en doorgegeven aan onze verbonden vennootschappen met het oog op het vinden van een opportuniteit, passende functie of vacature. Deze gegevens zullen maximaal worden bewaard zoals bepaald in de met u gesloten samenwerkingsovereenkomst of indien wij geen passende functie voor u zouden vinden voor een periode van 5 jaar om u eventueel alsnog te contacteren in het kader van onze wervingsreserve, tenzij u zich hiertegen zou verzetten. In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, uw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. U wordt daarover ook steeds transparant ingelicht, behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Bij niet weerhouden sollicitanten beperken we ons daarom tot 1 jaar na sollicitatie. Na die datum zullen uw persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

Group Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.