Shopfloor-systeem bij Oesterbank motiveert medewerkers en verhoogt kwaliteit

Oesterbank ging – in het kader van een overkoepelend innovatieproject voor West-Vlaamse maatwerkbedrijven – opzoek naar een systeem om de medewerkers te motiveren en productie te optimaliseren. Noest hielp hen een visualisatietool te ontwikkelen die de vooruitgang van het werk duidelijk weergeeft. Dankzij de tool hebben de werknemers een goed zicht op hun workflow en kunnen ze snel ingrijpen wanneer het fout loopt, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt.

Lees verder onder de video.

Technologische innovatie

Maatwerkbedrijf Oesterbank streeft ernaar het werk van de medewerkers aangenamer te maken en de dienstverlening te verbeteren aan de hand van technologische innovatie. Dit streven – en dus ook dit traject – kadert in het COVATTI-project dat wordt ondersteund vanuit 4werk en de POM West-Vlaanderen. Daarbij ontwikkelen vijf West-Vlaamse maatwerkbedrijven zich tot een proeftuin voor digitale transformatie.

Visualisatietool

Samen met Oesterbank zochten we naar een systeem dat een meerwaarde zou bieden voor de werknemers. Zo ontwikkelden we een mobiele polyvalente andon. “Een andon – Japans voor signaal – wordt in een manufacturing-omgeving gebruikt om de status van de productie te visualiseren.” verklaart Wouter Desplenter, directeur van de Oesterbank. Zo’n tool wilde de Oesterbank ook beschikbaar maken voor haar medewerkers. De andon maakt het voor de medewerkers en de opzichters eenvoudiger om de vooruitgang van hun werk op te volgen.

Smileysysteem

De werknemers kunnen zelf ingeven waar ze staan in hun proces. Doorheen de dag zien ze in een oogopslag hoe de productie vlot. Er verschijnen namelijk smiley’s op het dashboard. Een groene smiley betekent dat ze goed bezig zijn, een blauwe staat voor uitzonderlijk goed werk en een rode smiley drukt een minder goede prestatie uit. Op die manier motiveert de andon de medewerkers om altijd naar een blauwe smiley te streven. Ook de duidelijke vooruitgang in hun taak geeft de gemoederen van de werknemers een boost.

Zelfstandig aan de slag

Traditioneel gezien gebeurt de visualisatie van het productieproces en het stellen van een target vanuit het management. De Oesterbank wilde dit proces omdraaien. Hiermee zetten ze de belangen van de eindgebruiker op de eerste plaats. Dankzij de polyvalente andon kan het team van de Oesterbank nu zelf hun target instellen en kunnen ze op een eenvoudige en efficiënte manier hun prestaties evalueren. Aan het einde van de dag bespreken ze gezamenlijk hun resultaat en kunnen ze - bij een minder goed resultaat - eenvoudig noteren waar het misliep en hoe het volgende keer beter kan. Zo helpt de polyvalente andon fouten te vermijden en de productie te versnellen en verbeteren.

Gebruiksvriendelijk dasboard

Bij de ontwikkeling van het dashboard werkten we bovendien volgens een Agile-methode met korte sprints. Bij deze methode ligt de focus hoofdzakelijk op de gebruikservaring van de eindgebruiker. Aan de hand van de input van de Oesterbank co-creëren we geleidelijk aan het dasboard. Aan het einde van elke iteratie verzamelen we feedback. Die verwerken we in een nieuwe versie. Zo zorgen we dat de tool perfect aansluit bij de noden van de medewerkers. Magda Luwel, opdrachtverantwoordelijke bij de Oesterbank: “Er werd geluisterd naar wat er in de productie nodig was. Ik heb zelf een grote bijdrage geleverd, maar ook de ergotherapeuten, de sociale dienst en de mensen van de doelgroep zelf werden betrokken in het proces.”

Mobiele andon

Om er het maximale uit te halen was mobiliteit en brede inzetbaarheid ook cruciaal. Hoewel we ervoor gezorgd hebben dat hij volledig is afgestemd op de noden van de Oesterbank, kan hij dankzij zijn bewegelijkheid en flexibiliteit toch ingezet worden bij andere bedrijven. Zo werd hij binnen het COVATTI-project al ingezet bij Kringwinkel Kust. Bart Hermans, directeur van Kringwinkel Kust, vindt de tool naar eigen zeggen communicatief zeer sterk. We hebben dan ook tijdens de ontwikkeling sterk ingezet op visuele voorstellingen zodat ook anderstalige werknemers de polyvalente andon efficiënt kunnen gebruiken.

Group Created with Sketch.
Group 2 Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.